Informacje o drogach rowerowych w Szczyrku

Jedyna dwukierunkowa droga rowerowa w Szczyrku ciągnie się przez około 3,1 kilometra wzdłuż rzeki Żylicy. Ścieżka zaczyna się na granicy Buczkowic i kończy w pobliżu skrzyżowania z ulicą Górską, prowadzącą do Szczyrku Biła. Ten wydzielony pas ruchu o szerokości od 4 do 5 metrów ma wydzielony pas dla pieszych (od 2 do 2,6 metra).

Ścieżka rowerowa, o której mowa, to odcinek ścieżki wzdłuż rzeki Żylicy, zaczynający się w Rybarzowicach i biegnący przez Buczkowice. Ścieżka rowerowa ma bezpośrednie połączenie z inną pobliską ścieżką wzdłuż Żylicy w Buczkowicach.

Ścieżka zaczyna się po południowej stronie rzeki, a następnie przechodzi na północny brzeg za pomocą unikalnej kładki rowerowej. Na terenie ścieżki wyznaczone są specjalne miejsca odpoczynku dla rowerzystów oraz piękne stojaki na rowery, m.in. na początku trasy i w miejscu dawnego dworca autobusowego. Na całej długości trasy znajduje się sztuczne oświetlenie.

Poniższa mapa pokazuje wszystkie istniejące ścieżki rowerowe w Szcyrku. Jeśli klikniesz na konkretny odcinek, pojawią się dodatkowe informacje, takie jak długość i rodzaj nawierzchni oraz oznakowanie.

Odcinek ścieżki rowerowej od granicy z Buczkowicami do skoczni narciarskiej Skalite w Szczyrku jest asfaltowy. Od skoczni do ulicy Górskiej ścieżka rowerowa jest wyłożona dużym, ozdobnym, niefazowanym brukiem.