górne tło
górna linia poziomaAutor strony podczas wycieczek rowerowychLogo ROWEROWE-BIELSKO.PL

Ciekawe wycieczki rowerowe i trasy rowerowe w okolicach Bielska-Białej. Wyprawy rowerowe po szczytach Beskidów.

Menu strony


» Strona » miniBLOG

Komentarze aktywnego, bielskiego rowerzysty związane z tagiem: #polityka-rowerowa

W tym miejscu znajdziesz krótkie i dosadne komentarze autora strony na temat rowerowej rzeczywistości w Bielsku-Białej, informacje o jego drobnej działalności na rzecz rowerzystów lub sprawach sprzętowych związanych z moimi rowerami. Umieszczam tutaj również większość interpelacji zgłaszanych przez Radnych na sesjach Rady Miejskiej Bielska-Białej. Uwaga: Niektóre wpisy na miniBLOGu mogą być dla niektórych osób obraźliwe lub kontrowersyjne w odbiorze.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

20 paź

2018

Interpelacja ws. miejsca odpoczynku dla rowerzystów w dzielnicy Hałcnów

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Radny Szafarczyk zwrócił się z interpelacją do Prezydenta Miasta o zainstalowanie w centrum dzielnicy Hałcnów ramowych stojaków rowerowych → #PDF. Na uwadze Radny miał głównie dwa miejsca: budynek Poczty Polskiej oraz miejsce obok parkingu przed tamtejszym Domem Kultury. Swoją interpelację uzasadnił faktem, że obecnie brak w/w miejscach jakichkolwiek stojaków rowerowych. Dodatkowo zasugerował utworzenie miejsca odpoczynku dla rowerzystów w miejscu, gdzie przebiega kilka szlaków rowerowych m.in. żółty szlak rowerowy wokół Hałcnowa.

Zastępca Prezydenta w odpowiedzi pisemnej zapewnił, że środki finansowe na wykonanie wiaty wraz ze stojakami, ławkami oraz stojakami rowerowymi zostaną zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie miasta. Miejsce odpoczynku powstanie u zbiegu ul. Wyzwolenia oraz ul. Szewczyk. W przypadku stojaków rowerowych przed urzędem pocztowym, którego budynek jest we władaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, władze zapewniły, że ich montaż zostanie uwzględniony w przygotowywanym projekcie zagospodarowania terenu wokół tego budynku. Pełna treść odpowiedzi na interpelację tutaj → #PDF.


6 paź

2018

Urzędniczej bezmyślności odc. 526 - Interpelacja ws. wiaty przystankowej

Miasto w tym roku dokonało wymiany kolejnych kilku wiat przystankowych. Jedną z nich była wiata stojąca nieopodal skrzyżowania ulic: Bora-Komorowskiego i Partyzantów. Akurat za wymienioną wiatą przebiega droga rowerowa wzdłuż ul. Partyzantów, która w tym miejscu posiada nieprzepisową szerokość 1.7 m → Zdjęcie #1 i w dodatku notorycznie zarośnięta jest przez krzewy → Zdjęcie #2. Wyminięcie się w tym miejscu dwóch rowerzystów jest niemożliwe. Była to zatem świetna okazja, aby nową wiatę przystankową postawić o około 70 cm bliżej zatoki autobusowej (stałaby w przepisowej odległości) i uzupełnić powstałą dziurę asfaltem. Tanie i proste rozwiązanie, o którym urząd nadzorujący prace nie pomyślał.

Pech chciał, że gdy zorientowałem się - że ów przystanek jest wymieniany - to fundament był już wylany. Zdenerwowany napisałem e-maila do Miejskiego Zarządu Dróg z prośbą o wyjaśnienia. Okazało się, że za inwestycję odpowiada Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, który stwierdził, że cyt. "...że nie ma możliwości przesunięcia wymienianej wiaty...". Okazało się również, że cała inwestycja odbyła się bez uzgodnień z Miejskim Zarządem Dróg...

Na moją prośbę, m.in tą sprawą zajął się Radny Szafarczyk, który na sierpniowej sesji Rady Miejskiej wytknął władzom miasta realizowanie inwestycji z naruszeniem standardów rowerowych oraz ponowił wniosek o powołanie stanowiska Oficera Rowerowego, powołanie komisji do spraw realizacji infrastruktury rowerowej, a także wprowadzenia zasady konsultowania z MZD wszelkich działań zahaczających o infrastrukturę rowerową. Treść interpelacji → #PDF.

Najbardziej absurdalna okazała się odpowiedź Z-cy Prezydenta, który stwierdził, że cyt. "Odległość pomiędzy krawędzią ścieżki rowerowej i słupkiem wiaty przystankowej wynosi 20 cm, co spełnia minimalne warunki przyjętych standardów.". (???) Co więcej wprowadzenie 1 metrowej skrajni poziomej (???) wpłynęłoby na komfort pasażerów, a poprawa parametrów infrastruktury rowerowej zostanie przeprowadzona w ramach modernizacji całej drogi rowerowej wzdłuż ul. Partyzantów. Co za ignorancja! Treść odpowiedzi → #PDF.


28 wrz

2018

Droga rowerowa wzdłuż ul. Konwojowej? Wspólna interpelacja kilku Radnych

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej grupa Radnych z klubu związanego z obecnym Prezydentem Miasta złożyło interpelację w kwestii remontu ul. Konwojowej w Bielsku-Białej, wraz z budową drogi rowerowej oraz chodnika. Swoją propozycję umotywowali faktem, że kilka lat wcześniej wybudowano drogę rowerową wzdłuż rzeki Białej, a nowa droga rowerowa wzdłuż w/w ulicy mogłaby pełnić rolę jej przedłużenia w kierunku granicy miasta, zwłaszcza że, znajduje się przy niej kilka zakładów pracy. Zdaniem Radnych ruch samochodów w tym miejscu jest duży i należałoby poprawić m.in. kwestię bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Pełna treść interpelacji tutaj → #PDF.

Władze miasta - w odpowiedzi pisemnej na interpelację - zaznaczyły, że ul. Konwojowa sąsiaduje bezpośrednio z terenami będącymi w wieczystym użytkowaniu PKP i realizacja inwestycji wymagałaby zgody spółki na odstępstwa w tak bliskim obszarze kolejowym. Z-ca Prezydenta podkreślił, że miasto bierze również pod uwagę budowę przedłużenia drogi rowerowej biegnącej po wale przeciwpowodziowym w kierunku granicy miasta, zwłaszcza że projekt taki od kilku lat jest zgłaszany w Budżecie Obywatelskim miasta.

Ponadto Z-ca podreślił, że przebudową ul. Konwojowej będzie wiązała się z dużymi kosztami: opracowaniem dokumentacji, wykupach terenu oraz samym pracom budowalnym. Tym niemniej Miejski Zarząd Dróg w czteroletnim planie inwestycyjnym przygotuje koncepcję przebudowy tejże ulicy i na jej podstawie poprosi o opinię PKP. Pełna treść odpowiedzi na interpelację tutaj → #PDF.


15 wrz

2018

Interpelacja ws. oznakowania i stanu ciągu pieszo-rowerowego na ul. Piaskowej

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej obfitowała w interpelacje związane z infrastrukturą rowerową. Problem braku oznakowania poziomego ciągu rowerowego na ul. Piaskowej w Bielsku-Białej - na odcinku od Bulwarów Straceńskich, aż do Dworca PKP - poruszyła Radna Grażyna Nalepa. Zdaniem Radnej ciąg dla pieszych i rowerzystów powinien zostać odseparowany i oddzielony linią, bowiem przebiega tędy szlak rowerowy i jest spory ruch pieszych z dziećmi. Poprosiła również o przycięcie gałęzi nisko zwisających nad ciągiem pieszo-rowerowym. Treść → #PDF.

W odpowiedzi władz miasta czytamy, że w obecne parametry ciągu pieszo-rowerowego i ul. Piaskowej nie pozwalają na wyznaczenie normatywnych szerokości dla obu traktów, a zmiana organizacji ruchu musiałaby wiązać się z kompleksową przebudową ciągu pieszo-rowerowego. Z-ca Prezydenta zapewnił także, że teren zostanie uprzątnięty, a gałęzie przycięte. Treść odpowiedzi tutaj → #PDF.

P.S. Początkiem 2015 roku przeprowadziłem przegląd techniczny ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Bulwarów, gdzie m. in. proponowałem wydzielenie drogi rowerowej od chodnika w tym miejscu oraz dokładnie pokazałem jakie prace należałoby dodatkowo wykonać, aby wprowadzić taką organizację ruchu. Od tego czasu niewiele się tam zmieniło - prócz kilku poprawek nawierzchni i częściowego remontu tunelu pod torami.


30 sie

2018

Interpelacja oraz przetarg ws. aktualizacji dokumentacji drogi rowerowej na ul. Cieszyńskiej

Sprawa przebudowy ul. Cieszyńskiej, wzdłuż której ma powstać droga rowerowa ciągnie się od kwietnia 2016 roku, kiedy to Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg w tej kwestii. Już wtedy - po wstępnej analizie projektu - zauważyłem dużo niedociągnięć jeśli chodzi o projekt planowanej drogi rowerowej. Na szczęście nie uszło to uwadze Radnego Bronisława Szafarczyka, który po fachowej analizie projektu, zgłosił władzom miasta - w odrębnym piśmie - kilkadziesiąt uwag do dokumentacji.

Inwestycja wzbudziła dużo kontrowersji i została skutecznie zablokowana do dnia dzisiejszego. W połowie czerwca 2018 roku, MZD ponownie ogłosił przetarg na przebudowę ul. Cieszyńskiej - niestety wg pierwotnego projektu. W związku z tym Radny Szafarczyk na czerwcowej sesji Rady Miejskiej złożył interpelację z pytaniem czy doszło do zlecenia i opracowania dokumentacji korygującej projekt, z uwzględnieniem uwag, które zgłaszał 2 lata wcześniej oraz czy zapewniono zgodność rozwiązań z obowiązującymi w mieście "Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej"#PDF.

W odpowiedzi pisemnej na interpelację wyjaśniono, że ze względu na zastosowane procedury, postanowienia sądowe oraz obowiązujące przepisy, obecnie nie ma możliwości dokonania istotnych zmian w dokumentacji obowiązujących przepisów, gdyż wiązałoby się to z utratą unijnego dofinasowania. Z-ca Prezydenta zapewnił, jednak, cyt. "...że w trakcie prowadzonych prac drogowych zostaną wprowadzone zmiany w formie nieistotnych zmian do projektu budowlanego...". Pełna odpowiedź władz miasta → #PDF.

30 sierpnia 2018 roku Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na aktualizację dokumentacji w zakresie wprowadzenia nieistotnych zmian dotyczących ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cieszyńskiej. Jestem niezmiernie ciekawy, co projektanci zaproponują - jeżeli takowi się znajdą...


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Tagi: #budżet obywatelski #części rowerowe #infrastruktura rowerowa #inne #interwencje #jazda rowerem #odżywki i suplementy #podsumowanie sezonu #polityka rowerowa #rajdy rowerowe