górne tło
górna linia poziomaAutor strony podczas wycieczek rowerowychLogo ROWEROWE-BIELSKO.PL

Ciekawe wycieczki rowerowe i trasy rowerowe w okolicach Bielska-Białej. Wyprawy rowerowe po szczytach Beskidów.

Menu strony


» Strona » miniBLOG

Komentarze aktywnego, bielskiego rowerzysty związane z tagiem: #polityka-rowerowa

W tym miejscu znajdziesz krótkie i dosadne komentarze autora strony na temat rowerowej rzeczywistości w Bielsku-Białej, informacje o jego drobnej działalności na rzecz rowerzystów lub sprawach sprzętowych związanych z moimi rowerami. Umieszczam tutaj również większość interpelacji zgłaszanych przez Radnych na sesjach Rady Miejskiej Bielska-Białej. Uwaga: Niektóre wpisy na miniBLOGu mogą być dla niektórych osób obraźliwe lub kontrowersyjne w odbiorze.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

29 paź

2018

Ponowna interpelacja ws. stanu ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach Straceńskich

Radna Grażyna Nalepa nieusatysfakcjonowana odpowiedzią władz miasta oraz brakiem efektów prac służb miejskich na sierpniową interpelację w sprawie poprawy oznakowania na ul. Piaskowej oraz poprawy bezpieczeństwa na ciągu pieszo-rowerowym na Bulwarach Straceńskich - na odcinku biegnącym od parkingu za stacją paliw do stacji PKP Leszczyny - ponownie apelowała na wrześniowej sesji Rady Miejskiej o oznakowanie traktu we właściwy sposób oraz naprawę barierki pod mostem na ul. Żywieckiej → #PDF.

Odpowiedzi na interpelację udzielił Zastępca Prezydenta, który powtórzył, że ul. Piaskowa nie posiada parametrów pozwalających na wydzielenie na niej zgodnych z przepisami, odrębnych traktów dla pieszych i rowerzystów. W związku z tym oraz na wniosek Wydziału Ruchu Drogowego Policji wydzielona tutaj droga rowerowa została zlikwidowana, a pozostałości po jej oznakowaniu poziomym zostały usunięte. Włodarz zapewnił również, że przebudowa omawianego fragmentu Bulwarów Straceńskich oraz ul. Piaskowej zostaną przeanalizowane, zaznaczył jednak, że obecny stan techniczny traktów w tym miejscu jest dobry i nie zagraża bezpieczeństwu uczestników. Pełna treść odpowiedzi na interpelację tutaj → #PDF.


20 paź

2018

Interpelacja ws. miejsca odpoczynku dla rowerzystów w dzielnicy Hałcnów

Na wrześniowej sesji Rady Miejskiej Radny Szafarczyk zwrócił się z interpelacją do Prezydenta Miasta o zainstalowanie w centrum dzielnicy Hałcnów ramowych stojaków rowerowych → #PDF. Na uwadze Radny miał głównie dwa miejsca: budynek Poczty Polskiej oraz miejsce obok parkingu przed tamtejszym Domem Kultury. Swoją interpelację uzasadnił faktem, że obecnie brak w/w miejscach jakichkolwiek stojaków rowerowych. Dodatkowo zasugerował utworzenie miejsca odpoczynku dla rowerzystów w miejscu, gdzie przebiega kilka szlaków rowerowych m.in. żółty szlak rowerowy wokół Hałcnowa.

Zastępca Prezydenta w odpowiedzi pisemnej zapewnił, że środki finansowe na wykonanie wiaty wraz ze stojakami, ławkami oraz stojakami rowerowymi zostaną zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie miasta. Miejsce odpoczynku powstanie u zbiegu ul. Wyzwolenia oraz ul. Szewczyk. W przypadku stojaków rowerowych przed urzędem pocztowym, którego budynek jest we władaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, władze zapewniły, że ich montaż zostanie uwzględniony w przygotowywanym projekcie zagospodarowania terenu wokół tego budynku. Pełna treść odpowiedzi na interpelację tutaj → #PDF.


6 paź

2018

Urzędniczej bezmyślności odc. 526 - Interpelacja ws. wiaty przystankowej

Miasto w tym roku dokonało wymiany kolejnych kilku wiat przystankowych. Jedną z nich była wiata stojąca nieopodal skrzyżowania ulic: Bora-Komorowskiego i Partyzantów. Akurat za wymienioną wiatą przebiega droga rowerowa wzdłuż ul. Partyzantów, która w tym miejscu posiada nieprzepisową szerokość 1.7 m → Zdjęcie #1 i w dodatku notorycznie zarośnięta jest przez krzewy → Zdjęcie #2. Wyminięcie się w tym miejscu dwóch rowerzystów jest niemożliwe. Była to zatem świetna okazja, aby nową wiatę przystankową postawić o około 70 cm bliżej zatoki autobusowej (stałaby w przepisowej odległości) i uzupełnić powstałą dziurę asfaltem. Tanie i proste rozwiązanie, o którym urząd nadzorujący prace nie pomyślał.

Pech chciał, że gdy zorientowałem się - że ów przystanek jest wymieniany - to fundament był już wylany. Zdenerwowany napisałem e-maila do Miejskiego Zarządu Dróg z prośbą o wyjaśnienia. Okazało się, że za inwestycję odpowiada Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, który stwierdził, że cyt. "...że nie ma możliwości przesunięcia wymienianej wiaty...". Okazało się również, że cała inwestycja odbyła się bez uzgodnień z Miejskim Zarządem Dróg...

Na moją prośbę, m.in tą sprawą zajął się Radny Szafarczyk, który na sierpniowej sesji Rady Miejskiej wytknął władzom miasta realizowanie inwestycji z naruszeniem standardów rowerowych oraz ponowił wniosek o powołanie stanowiska Oficera Rowerowego, powołanie komisji do spraw realizacji infrastruktury rowerowej, a także wprowadzenia zasady konsultowania z MZD wszelkich działań zahaczających o infrastrukturę rowerową. Treść interpelacji → #PDF.

Najbardziej absurdalna okazała się odpowiedź Z-cy Prezydenta, który stwierdził, że cyt. "Odległość pomiędzy krawędzią ścieżki rowerowej i słupkiem wiaty przystankowej wynosi 20 cm, co spełnia minimalne warunki przyjętych standardów.". (???) Co więcej wprowadzenie 1 metrowej skrajni poziomej (???) wpłynęłoby na komfort pasażerów, a poprawa parametrów infrastruktury rowerowej zostanie przeprowadzona w ramach modernizacji całej drogi rowerowej wzdłuż ul. Partyzantów. Co za ignorancja! Treść odpowiedzi → #PDF.


28 wrz

2018

Droga rowerowa wzdłuż ul. Konwojowej? Wspólna interpelacja kilku Radnych

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej grupa Radnych z klubu związanego z obecnym Prezydentem Miasta złożyło interpelację w kwestii remontu ul. Konwojowej w Bielsku-Białej, wraz z budową drogi rowerowej oraz chodnika. Swoją propozycję umotywowali faktem, że kilka lat wcześniej wybudowano drogę rowerową wzdłuż rzeki Białej, a nowa droga rowerowa wzdłuż w/w ulicy mogłaby pełnić rolę jej przedłużenia w kierunku granicy miasta, zwłaszcza że, znajduje się przy niej kilka zakładów pracy. Zdaniem Radnych ruch samochodów w tym miejscu jest duży i należałoby poprawić m.in. kwestię bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Pełna treść interpelacji tutaj → #PDF.

Władze miasta - w odpowiedzi pisemnej na interpelację - zaznaczyły, że ul. Konwojowa sąsiaduje bezpośrednio z terenami będącymi w wieczystym użytkowaniu PKP i realizacja inwestycji wymagałaby zgody spółki na odstępstwa w tak bliskim obszarze kolejowym. Z-ca Prezydenta podkreślił, że miasto bierze również pod uwagę budowę przedłużenia drogi rowerowej biegnącej po wale przeciwpowodziowym w kierunku granicy miasta, zwłaszcza że projekt taki od kilku lat jest zgłaszany w Budżecie Obywatelskim miasta.

Ponadto Z-ca podreślił, że przebudową ul. Konwojowej będzie wiązała się z dużymi kosztami: opracowaniem dokumentacji, wykupach terenu oraz samym pracom budowalnym. Tym niemniej Miejski Zarząd Dróg w czteroletnim planie inwestycyjnym przygotuje koncepcję przebudowy tejże ulicy i na jej podstawie poprosi o opinię PKP. Pełna treść odpowiedzi na interpelację tutaj → #PDF.


15 wrz

2018

Interpelacja ws. oznakowania i stanu ciągu pieszo-rowerowego na ul. Piaskowej

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej obfitowała w interpelacje związane z infrastrukturą rowerową. Problem braku oznakowania poziomego ciągu rowerowego na ul. Piaskowej w Bielsku-Białej - na odcinku od Bulwarów Straceńskich, aż do Dworca PKP - poruszyła Radna Grażyna Nalepa. Zdaniem Radnej ciąg dla pieszych i rowerzystów powinien zostać odseparowany i oddzielony linią, bowiem przebiega tędy szlak rowerowy i jest spory ruch pieszych z dziećmi. Poprosiła również o przycięcie gałęzi nisko zwisających nad ciągiem pieszo-rowerowym. Treść → #PDF.

W odpowiedzi władz miasta czytamy, że w obecne parametry ciągu pieszo-rowerowego i ul. Piaskowej nie pozwalają na wyznaczenie normatywnych szerokości dla obu traktów, a zmiana organizacji ruchu musiałaby wiązać się z kompleksową przebudową ciągu pieszo-rowerowego. Z-ca Prezydenta zapewnił także, że teren zostanie uprzątnięty, a gałęzie przycięte. Treść odpowiedzi tutaj → #PDF.

P.S. Początkiem 2015 roku przeprowadziłem przegląd techniczny ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Bulwarów, gdzie m. in. proponowałem wydzielenie drogi rowerowej od chodnika w tym miejscu oraz dokładnie pokazałem jakie prace należałoby dodatkowo wykonać, aby wprowadzić taką organizację ruchu. Od tego czasu niewiele się tam zmieniło - prócz kilku poprawek nawierzchni i częściowego remontu tunelu pod torami.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Tagi: #budżet obywatelski #części rowerowe #infrastruktura rowerowa #inne #interwencje #jazda rowerem #odżywki i suplementy #podsumowanie sezonu #polityka rowerowa #rajdy rowerowe