górne tło
górna linia poziomaAutor strony podczas wycieczek rowerowychLogo ROWEROWE-BIELSKO.PL

Ciekawe wycieczki rowerowe i trasy rowerowe w okolicach Bielska-Białej. Wyprawy rowerowe po szczytach Beskidów.

Menu strony


» Strona » miniBLOG

Komentarze aktywnego, bielskiego rowerzysty związane z tagiem: #polityka-rowerowa

W tym miejscu znajdziesz krótkie i dosadne komentarze autora strony na temat rowerowej rzeczywistości w Bielsku-Białej, informacje o jego drobnej działalności na rzecz rowerzystów lub sprawach sprzętowych związanych z moimi rowerami. Umieszczam tutaj również większość interpelacji zgłaszanych przez Radnych na sesjach Rady Miejskiej Bielska-Białej. Uwaga: Niektóre wpisy na miniBLOGu mogą być dla niektórych osób obraźliwe lub kontrowersyjne w odbiorze.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

13 gru

2020

Interpelacja ws. rozszerzenia systemu wypożyczalni rowerów o stację w Lipniku

Na wniosek przedstawicieli Rady Osiedla Lipnik, na listopadowej sesji Rady Miejskiej, Radny Pryga zgłosił interpelację w kwestii rozszerzenia istniejącego w mieście systemu stacji wypożyczalni rowerów BBBike o stację w dzielnicy Lipnik. Radny po uzyskaniu informacji o braku możliwości takiej operacji w bieżącym, 2020 roku poprosił, aby rozważyć taką możliwość w latach 2021-23. Jego zdaniem stacja wypożyczalni rowerów, patrząc na ich popularność w innych dzielnicach Bielska-Białej, cyt. "zwiększy potencjał turystyczny i rekreacyjny Lipnika". Zwrócił uwagę, że w najbliższej przyszłości planuje się remont zabytkowej leśniczówki, budowę drogi rowerowej, a także modernizację amfiteatru w tym rejonie → #PDF.

Władze miasta, w odpowiedzi pisemnej na interpelację Radnego, poinformowały, że rozszerzenie miejskiego systemu wypożyczalni rowerów nie jest możliwe w latach 2020-23, a główną przyczyną są kwestie finansowe i organizacyjne. Ze względu na pandemię wiele innych inwestycji również zostało wstrzymanych. Zastępca Prezydenta zwrócił uwagę, że umiejscowienie stacji rowerów w okolicy amfiteatru wymagało by również uruchomienia stacji pośredniej w centrum Lipnika, a takie rozwiązanie nie będzie brane pod uwagę podczas opracowywania kolejnego przetargu na usługę w latach 2023-26 → #PDF.


30 paź

2020

Interpelacja ws. zaplanowania lokalizacji stacji ładowania rowerów elektrycznych

Z interpelacji, złożonej początkiem października, przez Radnego Szafarczyka dowiadujemy się, że nasze miasto przystąpiło do opracowania strategii rozwoju elektromobilności i planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów. Radny zwrócił uwagę władz miasta na fakt, że coraz więcej rowerzystów kupuje jednoślady z napędem elektrycznym i wraz z opracowywaną koncepcją rozwoju dróg i tras rowerowych w mieście należało by również zaplanować przy okazji lokalizacje dla punktów ładowania rowerów elektrycznych. Zdaniem Radnego punkty ładowania pojazdów mogłyby również zostać wyposażone w taką możliwość → #PDF.

Władze miasta w swojej odpowiedzi pisemnej poinformowały, że na bieżąco monitorują rozwiązania w/w zakresie i aktualnie brak jest na rynku urządzeń umożliwiających ładowanie rowerów elektrycznych wraz ich zabezpieczeniem przed kradzieżą lub rozłączeniem. Brak również systemu rozliczeń za energię oraz jednolitego standardu ładowania prądem 230V. Co więcej stacje ładowania pojazdów to stacje ładowania na prąd stały i nie ma możliwości montażu gniazda dla rowerów. Miasto przestawi propozycje lokalizacji takich stacji dla rowerów, jednak zostaną one uruchomione dopiero w momencie gdy takowe urządzenia pojawią się na rynku → #PDF.


18 paź

2020

Interpelacja ws. remontu kładki nad rzeką Biała w Mikuszowicach

Końcem sierpnia Radni Wawak oraz Bauer wnieśli do władz miasta interpelację z prośbą o naprawę kładki nad rzeką Biała w Mikuszowicach. Kładka znajduje się w miejscu zakończenia szutrowej drogi rowerowej biegnącej w wzdłuż w/w rzeki i stanowi przeprawę dla pieszych oraz rowerzystów udających się w kierunku Bystrej oraz Wilkowic. Radni zwrócili uwagę, że kładka nie była od kilku lat remontowana, a stan drewnianych desek, które są spróchniałe, zagraża bezpieczeństwu osób poruszających się nią. Zwrócili uwagę, że koszt takiej naprawy jest niewielki, a brak zainteresowania stanem kładki wynika z braku jednoznacznego właściciela gruntu, na którym jest posadowiona → #PDF.

Zastępca Prezydenta w odpowiedzi pisemnej poinformował, że tylko jeden z przyczółków kładki znajduje się na terenie miasta Bielsko-Biała. Włodarz miasta - biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców - poinformował, że pomimo tego Wydział Gospodarki Miejskiej dokona wymiany uszkodzonych, drewnianych fosztów oraz pomaluje barierki środkiem impregnującym → #PDF.


31 sie

2020

Interpelacja ws. remontu ciągu pieszo-rowerowego w Parku Włókniarzy w Bielsku-Białej

Początkiem sierpnia br. Radny Ryplewicz zgłosił interpelację z prośbą o wykonanie remontu ciągu pieszo-rowerowego biegnącego przez Park Włókniarzy w Bielsku-Białej → #PDF. Oględziny stanu nawierzchni asfaltowej - na odcinku ciągu biegnącym od ul. Leszczyńskiej do ul. PCK - wykazały znaczne ubytki. Co więcej na fragmencie biegnącym od skrzyżowania z ul. Leszczyńską do dawnego budynku Apeny brak czerwonych linii krawędziowych wyznaczających drogę rowerową w tym miejscu. Ponadto Radny zwrócił się z pytaniem, czy w najbliższym czasie istnieje możliwość remontu tejże ścieżki rowerowej.

W odpowiedzi na interpelacje Zastępca Prezydenta zapewnił, że remont w/w infrastruktury pieszo-rowerowej został wpisany do harmonogramu prac w ramach bieżącego utrzymania dróg w Bielsku-Białej. Jednak ze względu na dużą ilość podobnych przypadków oraz ograniczone tegoroczne środki finansowe w budżecie miasta, remont nie zostanie przeprowadzony w tym roku → #PDF.

P.S. Miasto planuje przebudowę pl. Adama Mickiewicza oraz modernizację Parku Włókniarzy i ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej tej inwestycji. Przetarg został początkiem sierpnia rozstrzygnięty, lecz umowa z wykonawcą nie została jeszcze podpisana.


15 sie

2020

Interpelacja ws. budowy II odcinka drogi rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica

Miasto przygotowuje się do II etapu przebudowy ciągów drogowych wzdłuż rzeki Wapienica, który przewiduje m.in. budowę infrastruktury rowerowej w tym miejscu, o czym pisałem w artykule → Przetargi na dokumentację projektową nowych dróg rowerowych.

W związku z tym, że na odcinku od. Leśników do ul. Kopytko projekt nie przewiduje budowy wydzielonych ciągów dla rowerów i pieszych tylko ciąg pieszo-jezdny, Radny Kochowski zwrócił się do władz miasta z interpelacją o zmianę tych planów → #PDF. Radny, w związku z uzyskanymi zgodami właścicieli posesji przy ul. Biwakowej, zaapelował o powrót do pierwotnego planu budowy wzdłuż w/w ulicy wydzielonego ciągu dla pieszych oraz drogi rowerowej, odseparowanych pasem zieleni. Jego zdaniem budowa w tym miejscu drogi publicznej, która przecina tereny zielone spowoduje ich degradację oraz będzie wiązać się z nieuzasadnionym wydatkowaniem pieniędzy.

W odpowiedzi Z-ca Prezydenta poinformował, że poprowadzenie takiego ciągu będzie wiązało się ze zmianą podziałów geodezyjnych gruntów, aby były zgodne z miejscowym planem zagospodarowania terenu. Zapewnił jednak, że jeżeli zgody właścicieli posesji na przebieg traktu pieszo-rowerowego zostaną podtrzymane, zostanie rozważona zmiana zakresu inwestycji. Pełną treść odpowiedzi na interpelację tutaj → #PDF.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Tagi: #budżet obywatelski #części rowerowe #infrastruktura rowerowa #inne #interwencje #jazda rowerem #odżywki i suplementy #podsumowanie sezonu #polityka rowerowa #rajdy rowerowe