górne tło
górna linia poziomaAutor strony podczas wycieczek rowerowychLogo ROWEROWE-BIELSKO.PL

Ciekawe wycieczki rowerowe i trasy rowerowe w okolicach Bielska-Białej. Wyprawy rowerowe po szczytach Beskidów.

Menu strony


» Strona » miniBLOG

W tym miejscu znajdziesz krótkie i dosadne komentarze autora strony na temat rowerowej rzeczywistości w Bielsku-Białej, informacje o jego drobnej działalności na rzecz rowerzystów lub sprawach sprzętowych związanych z moimi rowerami. Umieszczam tutaj również większość interpelacji zgłaszanych przez Radnych na sesjach Rady Miejskiej Bielska-Białej. Uwaga: Niektóre wpisy na miniblogu mogą być dla niektórych osób obraźliwe lub kontrowersyjne w odbiorze.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 »

28 wrz

2018

Droga rowerowa wzdłuż ul. Konwojowej? Wspólna interpelacja kilku Radnych

Na sierpniowej sesji Rady Miejskiej grupa Radnych z klubu związanego z obecnym Prezydentem Miasta złożyło interpelację w kwestii remontu ul. Konwojowej w Bielsku-Białej, wraz z budową drogi rowerowej oraz chodnika. Swoją propozycję umotywowali faktem, że kilka lat wcześniej wybudowano drogę rowerową wzdłuż rzeki Białej, a nowa droga rowerowa wzdłuż w/w ulicy mogłaby pełnić rolę jej przedłużenia w kierunku granicy miasta, zwłaszcza że, znajduje się przy niej kilka zakładów pracy. Zdaniem Radnych ruch samochodów w tym miejscu jest duży i należałoby poprawić m.in. kwestię bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Pełna treść interpelacji tutaj → #PDF.

Władze miasta - w odpowiedzi pisemnej na interpelację - zaznaczyły, że ul. Konwojowa sąsiaduje bezpośrednio z terenami będącymi w wieczystym użytkowaniu PKP i realizacja inwestycji wymagałaby zgody spółki na odstępstwa w tak bliskim obszarze kolejowym. Z-ca Prezydenta podkreślił, że miasto bierze również pod uwagę budowę przedłużenia drogi rowerowej biegnącej po wale przeciwpowodziowym w kierunku granicy miasta, zwłaszcza że projekt taki od kilku lat jest zgłaszany w Budżecie Obywatelskim miasta.

Ponadto Z-ca podreślił, że przebudową ul. Konwojowej będzie wiązała się z dużymi kosztami: opracowaniem dokumentacji, wykupach terenu oraz samym pracom budowalnym. Tym niemniej Miejski Zarząd Dróg w czteroletnim planie inwestycyjnym przygotuje koncepcję przebudowy tejże ulicy i na jej podstawie poprosi o opinię PKP. Pełna treść odpowiedzi na interpelację tutaj → #PDF.


15 wrz

2018

Interpelacja ws. oznakowania i stanu ciągu pieszo-rowerowego na ul. Piaskowej

Sierpniowa sesja Rady Miejskiej obfitowała w interpelacje związane z infrastrukturą rowerową. Problem braku oznakowania poziomego ciągu rowerowego na ul. Piaskowej w Bielsku-Białej - na odcinku od Bulwarów Straceńskich, aż do Dworca PKP - poruszyła Radna Grażyna Nalepa. Zdaniem Radnej ciąg dla pieszych i rowerzystów powinien zostać odseparowany i oddzielony linią, bowiem przebiega tędy szlak rowerowy i jest spory ruch pieszych z dziećmi. Poprosiła również o przycięcie gałęzi nisko zwisających nad ciągiem pieszo-rowerowym. Treść → #PDF.

W odpowiedzi władz miasta czytamy, że w obecne parametry ciągu pieszo-rowerowego i ul. Piaskowej nie pozwalają na wyznaczenie normatywnych szerokości dla obu traktów, a zmiana organizacji ruchu musiałaby wiązać się z kompleksową przebudową ciągu pieszo-rowerowego. Z-ca Prezydenta zapewnił także, że teren zostanie uprzątnięty, a gałęzie przycięte. Treść odpowiedzi tutaj → #PDF.

P.S. Początkiem 2015 roku przeprowadziłem przegląd techniczny ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Bulwarów, gdzie m. in. proponowałem wydzielenie drogi rowerowej od chodnika w tym miejscu oraz dokładnie pokazałem jakie prace należałoby dodatkowo wykonać, aby wprowadzić taką organizację ruchu. Od tego czasu niewiele się tam zmieniło - prócz kilku poprawek nawierzchni i częściowego remontu tunelu pod torami.


30 sie

2018

Interpelacja oraz przetarg ws. aktualizacji dokumentacji drogi rowerowej na ul. Cieszyńskiej

Sprawa przebudowy ul. Cieszyńskiej, wzdłuż której ma powstać droga rowerowa ciągnie się od kwietnia 2016 roku, kiedy to Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg w tej kwestii. Już wtedy - po wstępnej analizie projektu - zauważyłem dużo niedociągnięć jeśli chodzi o projekt planowanej drogi rowerowej. Na szczęście nie uszło to uwadze Radnego Bronisława Szafarczyka, który po fachowej analizie projektu, zgłosił władzom miasta - w odrębnym piśmie - kilkadziesiąt uwag do dokumentacji.

Inwestycja wzbudziła dużo kontrowersji i została skutecznie zablokowana do dnia dzisiejszego. W połowie czerwca 2018 roku, MZD ponownie ogłosił przetarg na przebudowę ul. Cieszyńskiej - niestety wg pierwotnego projektu. W związku z tym Radny Szafarczyk na czerwcowej sesji Rady Miejskiej złożył interpelację z pytaniem czy doszło do zlecenia i opracowania dokumentacji korygującej projekt, z uwzględnieniem uwag, które zgłaszał 2 lata wcześniej oraz czy zapewniono zgodność rozwiązań z obowiązującymi w mieście "Standardami i wytycznymi kształtowania infrastruktury rowerowej"#PDF.

W odpowiedzi pisemnej na interpelację wyjaśniono, że ze względu na zastosowane procedury, postanowienia sądowe oraz obowiązujące przepisy, obecnie nie ma możliwości dokonania istotnych zmian w dokumentacji obowiązujących przepisów, gdyż wiązałoby się to z utratą unijnego dofinasowania. Z-ca Prezydenta zapewnił, jednak, cyt. "...że w trakcie prowadzonych prac drogowych zostaną wprowadzone zmiany w formie nieistotnych zmian do projektu budowlanego...". Pełna odpowiedź władz miasta → #PDF.

30 sierpnia 2018 roku Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na aktualizację dokumentacji w zakresie wprowadzenia nieistotnych zmian dotyczących ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Cieszyńskiej. Jestem niezmiernie ciekawy, co projektanci zaproponują - jeżeli takowi się znajdą...


3 sie

2018

Mały, osobisty sukces w walce o przemyślaną infrastrukturę rowerową

Podczas jesiennego przeglądu dróg rowerowych w mieście, który prowadziłem końcem 2017 roku z inspektorem Miejskiego Zarządu Dróg → LINK, zgłosiłem propozycję skomunikowania drogi rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Kusia z ul. Morelową i Cyprysową, poprzez budowę krótkiego łącznika o nawierzchni asfaltowej. Był to mniej więcej okres kiedy przebudowa fragmentu tej ulicy rozpoczęła się, a która jakoś umknęła mojej uwadze. Po szybkiej, popołudniowej analizie dokumentacji stwierdziłem, że to świetna okazja, aby takowy łącznik wykonać, zwłaszcza, że koszty jego wykonania będą symboliczne, a remont ulicy był na etapie wykonywania podbudowy.

Na podstawie fragmentu oryginalnej dokumentacji sporządziłem szkic takiego rozwiązania → Zdjęcie #1 i przesłałem drogą mailową do w/w inspektora MZD. Odpowiedzi na korespondencję nigdy nie otrzymałem i do końca inwestycji nie wiedziałem czy mój pomysł zostanie wdrożony. Końcem grudnia w miejscu, gdzie miał powstać łącznik wykonano wjazd na posesję z kostki brukowej, którego pierwotnie na planie przebudowy nie było.

Od tego czasu minęło prawie 7 miesięcy i już pogodziłem się z tym, że łącznika nie będzie. Przez wymieniony okres nie zapuszczałem się rowerem w ten rejon, aż do końca lipca tego roku. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało się, że łącznik powstał!Zdjęcie #2 Co prawda odbiegał nieco od mojego "projektu", ale jest! W zasadzie brakuje tylko dociągnięcia asfaltu do jezdni → Zdjęcie #3, ale to duża zmiana na plus w kwestii użyteczności omawianej drogi rowerowej. W imieniu swoim oraz rowerzystów wielkie podziękowania dla Miejskiego Zarządu Dróg!


25 cze

2018

Interpelacja w sprawie opóźnień przy uruchomieniu wypożyczalni rowerów BBbike

Radna Małgorzata Zarębska w interpelacji złożonej na majowej sesji Rady Miejskiej, zwróciła uwagę władzom miasta na opóźnienia związane z uruchomieniem bezobsługowej wypożyczalni rowerów, które uniemożliwiają mieszkańcom korzystanie z systemu → #PDF. Radna zapytała również czy miasto zamierza zrekompensować tę niedogodność np. w formie niższych cen lub darmowego użytkowania oraz dlaczego Ratusz nie zabezpieczył się na tę ewentualność, poprzez wcześniejsze rozpisanie przetargu.

W odpowiedzi pisemnej na interpelację Z-ca Prezydenta przedstawił cały przebieg procesu przetargowego począwszy od dnia ogłoszenia do momentu jego unieważnienia. Poinformował także, że aby zapewnić ciągłość działania wypożyczalni, miasto, po unieważnieniu przetargu, próbowało wynająć rowery tylko na 2018 rok. Dotychczasowy operator nie był jednak zainteresowany taką współpracą. Ponadto kwota której zażądał znacznie przewyższała kwotę za normalne funkcjonowanie wypożyczalni i co za tym idzie, nie było możliwości zlecenia takiej usługi z wolnej ręki. Zapewnił również, że miasto dopełniło wszelkich formalności, aby wypożyczalnia w 2018 roku działa normalnie. Pełna odpowiedź na interpelację tutaj → #PDF.


« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 »

Tagi: #polityka rowerowa #inne #budżet obywatelski #części rowerowe #jazda rowerem #interwencje #odżywki i suplementy #infrastruktura rowerowa #rajdy rowerowe