górne tło
górna linia poziomaAutor strony podczas wycieczek rowerowychLogo ROWEROWE-BIELSKO.PL

Ciekawe wycieczki rowerowe i trasy rowerowe w okolicach Bielska-Białej. Wyprawy rowerowe po szczytach Beskidów.

Menu strony


» Strona » Aktualności

Raport #1 z udziału w jesiennym przeglądzie dróg rowerowych

Data: 16 października 2017

Żródło:

Tag: #przeglądy dróg

W minionym tygodniu, w dniach 10,11 oraz 13 października uczestniczyłem - wraz z jednym z pracowników MZD - w ponownym przeglądzie technicznym dróg rowerowych w naszym mieście. Poza sprawami związanymi z oznakowaniem, stanem nawierzchni i jej ciągłości oraz wykonanych rozwiązań przedyskutowaliśmy także kwestie budowy nowych dróg rowerowych na terenie miasta. Specjalnie w tym celu zabrałem ze sobą metrówkę, która bardzo ułatwiła nam zadanie.

Dzień pierwszy - 7 km - 3 godziny
Dokładnej weryfikacji - pod kątem ewentualnych poprawek oraz poprawy spójności sieci rowerowej - poddaliśmy analizie  trakty rowerowe biegnące wzdłuż ulic: Gościnnej, Kolistej, Karbowej, Młodzieżowej oraz fragment na ul. Armii Krajowej. Pracownikowi MZD zwróciłem m.in uwagę na niechlujne wykonanie czerwonych linii krawędziowych na DDR wzdłuż ul. Kolistej. Niestety oboje stwierdziliśmy, że połączenie odcinków CPR wzdłuż ul. Gościnnej oraz DDR na ul. Armii Krajowej jest dosyć problematyczne, ze względu na ograniczenia terenowe (Foto 1). Udało mi się przekonać przedstawiciela MZD do koncepcji oznakowania czerwonymi liniami krawędziowymi oraz znakami P-23 drogi rowerowej na ul. Karbowej. poprawi to jej widoczność (Foto 2). Poruszyłem również kwestię nieszczęsnych 20 słupków stojących na tymże trakcie. Omówiliśmy także kwestię podłączenia DDR wzdłuż ul. Młodzieżowej z DDR na ul. Armii Krajowej.

Galeria 1

Najbardziej problematyczny odcinek jednokierunkowego CPR na ul. Gościnnej - fot. Google StreetViewOznakowanie DDR na ul. Karbowej w postaci czerwonych linii i P-23 jest potrzebne i powstanie - fot. Google StreetViewZamknięty dla ruchu odcinek ul. Żołędziowej od ul. Karbowej - tabliczka T-22 dla formalności ;)

Dzień drugi - 7 km - 2.5 godziny
Ocenie technicznej poddaliśmy DDR wzdłuż ul. Andersa, podczas której padła z mojej strony propozycja przedłużenia tejże drogi rowerowej w kierunku oś. Beskidzkiego, poprzez podwieszoną - do istniejącego wiaduktu - kompozytową kładkę (Foto 4,5,6), budowy objazdu przystanku autobusowego - przy przejściu podziemnym (Foto 7) oraz budowę łącznika rowerowego między skrzyżowaniem z ul. Armii Krajowej i ul. Kustronia (Foto 9), bowiem ciąg pieszo-rowerowy w tym miejscu urąga wszelkim zasadom bezpieczeństwa ruchu rowerowego! Obaj doszliśmy do wniosku, że budowa takiej wydzielonej drogi rowerowej jest możliwa. Poruszyłem również temat bezpiecznego wjazdu i zjazdu z drogi rowerowej na ul. Kolistą (Foto 8), gdzie zlikwidowano DDR. Następnie udaliśmy się DDR wzdłuż ul. Armii Krajowej w kierunku ul. Boboli, gdzie przeanalizowaliśmy możliwość poszerzenia istniejącej DDR oraz bezpiecznego jej  podłączenia do ul. Długiej.

Galeria 2

Przedłużenie DDR wzdłuż al. Andersa poprzez podwieszaną do wiaduktu kładkę kompozytowąSposób mocowania kładki kompozytowej do istniejącego wiaduktu - fot. Velo-PontFragment doczepianej kładki rowerowej Velo-Pont prezentowany przez projektantów - fot. Velo-PontObjazd przystanku autobusowego przy przejściu podziemnym na oś. Karpackim to koniecznośćKoncepcja bezpiecznego zjazdu z DDR na al. Andersa na ul. KolistąKoncepcja budowy łącznika rowerowego od ul. Armii Krajowej do ul. Kustronia

Dzień trzeci - 7 km - 2.5 godziny
Na tapetę wzięliśmy DDR wzdłuż ul. Łagodnej oraz przeanalizowaliśmy teren pod kątem przedłużenia tejże DDR w kierunku ul. Urodzajnej. Sprawdziliśmy także możliwość przedłużenia istniejącego odcinka DDR wzdłuż ul. Urodzajnej w kierunku ul. Łagodnej (Foto 10). Pod kątem budowy nowej infrastruktury rowerowej przebadaliśmy także teren pod DDR wzdłuż ul. Tuwima wraz z połączeniem jej z DDR na ul. Urodzajnej. Powstanie dróg rowerowych wzdłuż w/w ulic jest możliwe do wykonania na większości ich odcinków.

Ostatnim etapem przeglądów w rejonie oś. Złote Łany była analiza możliwości podłączenia DDR wzdłuż ul. Liściastej z ewentualnym przedłużeniem DDR wzdłuż ul. Łagodnej (Foto 12) oraz z DDR wzdłuż ul. Tuwima (Foto 11), aby stworzyć spójną i sensowną sieć. Teoretycznie takie połączenia są możliwe do wykonania - choć niewiadomą pozostają kwestie własności gruntów.

Galeria 3

Wolny teren między ul. Złotych Kłosów, a ul. Tuwima - miejsce do przedłużenia DDR z ul. Liściastej?Wolny teren pod budowę przedłużenia drogi rowerowej i chodnika na ul. UrodzajnejJedna z koncepcji przedłużenia DDR na ul. Liściastej w kierunku ul. Łagodnej

Przeglądowi technicznemu podlegały również DDR wzdłuż ul. Bora-Komorowskiego. Szczególnie dużo uwagi poświęciłem umiejscowieniu przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ulic: Bora Komorowskiego, Partyzantów i al. Andersa. Specjalnie w tym celu zabrałem rower, aby problem ukazać naocznie pracownikowi MZD.

Zwróciłem także uwagę na fakt braku oznakowania traktu w Parku Strzygowskiego, gdzie przebiega szlak rowerowy, oraz na brak bezpiecznego połączenia tej szutrowej trasy z DDR wzdłuż ul. Partyzantów - trzeba korzystać z chodnika lub ul. Bobrowej.

Podczas przeglądu DDR na ul. Maczka zasugerowałem budowę szerokiej kładki nad rzeką, która stanowiłaby połącząnie DDR na ul. Partyzantów z DDR na ul. Maczka. Napiętnowałem kuriozalne i niebezpieczne zakończenie tej drogi rowerowej przy ul. Kolejowej. Dzień przeglądów zakończył się w okolicy ul. Fabrycznej, gdzie istnieje coś co jest chyba drogą rowerową, ale jest w katastrofalnym stanie.

Przydatne przewodniki, mapy i e-booki

Rekomendacja strony

Powyższe informacje są dla Ciebie ciekawe? Podziel się nimi z innymi na:

Wykop Wykop FacebookGoogle Google Twitter