górne tło
górna linia poziomaAutor strony podczas wycieczek rowerowychLogo ROWEROWE-BIELSKO.PL

Ciekawe wycieczki rowerowe i trasy rowerowe w okolicach Bielska-Białej. Wyprawy rowerowe po szczytach Beskidów.

Menu strony


» Strona » Aktualności

Przegląd techniczny dróg rowerowych: ul. Andrzeja Boboli

Data: 9 czerwca 2013

Żródło:

Tag: #przeglądy dróg

Zgodnie z zapowiedzią przygotowałem kolejny raport na temat stanu dróg rowerowych w mieście Bielsko-Biała. Tym razem na tapetę wziąłem ciąg rowerowo-pieszy (?) biegnący wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, na którym sprawdziłem stan nawierzchni, oznakowanie poziome oraz pionowe, a także parametry jakim musi podlegać.

Wszystkie powyższe kwestie regulują dwie ustawy:
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie "Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie",
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie "Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach"..

Poruszony temat to jeden z tzw. "ciężkich przypadków" jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową w naszym mieście. Piszę ciąg rowerowo-pieszy z zaznaczonym pytajnikiem w nawiasie, dlatego że możemy się tylko domyślić, na podstawie nawierzchni z asfaltu i kostki brukowej, że przebiega tędy prawdopodobnie droga rowerowa. Na całym, około 600 metrowym odcinku ciągu brak jakiegokolwiek oznakowania pionowego w postaci znaku C-13/16, oznakowania poziomego P-23 tzw. "rowerka" oraz wytyczonych przejazdów rowerowych P-11 na skrzyżowaniach.

Co więcej szerokość całego ciągu (asfalt+kostka) waha się od 2÷3 metrów, w tym wydzielonego pasa asfaltowego od 1.2÷1.75 metra. Zatem wedle w/w przepisów możemy tu mówić conajwyżej o jednokierunkowej drodze rowerowej, która musi posiadać minimum 1.5 metra szerokości, podczas gdy dwukierunkowa potrzebuje minimum 2 metrów.

Dokumentacja fotograficzna 1

Fragment ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Długiej, rejon skrzyżowania z ul. Andrzeja BoboliPołączenie ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Andrzeja Boboli oraz z ul. DługiejCiąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, rejon skrzyżowania z ul. DługąCiąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, rejon skrzyżowania z ul. PokojuCiąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, rejon skrzyżowania z ul. PokojuCiąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, rejon wjazdu do firmy Szerwal

Stan nawierzchni asfaltowej oraz części dla pieszych w kilku miejscach pozostawia wiele do życzenia. Na odcinku od ul. Długiej do ul. Pokoju korzenie drzew, rosnących w skrajni ciągu, wybrzuszyły jej nawierzchnię nawet o ponad 15 centymetrów (Foto 3,4). W miejscu wjazdu do zajazdu, w pobliżu firmy Szerwal, nawierzchnia asfaltowa, pod wpływem samochodów popękała na odcinku prawie 4 metrów (Foto 6). Dodatkowo w miejscu wjazdu na parking, znajdującego się kilkanaście metrów dalej, nie obniżono odpowiednio krawężników i powstały dwa uskoki po wysokości prawie 6 cm (Foto 7), a wedle w/w przepisów, w rozdziale § 48 pkt. 1, wysokość takiego uskoku nie może przekraczać 1 cm!

Dokumentacja fotograficzna 2

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, rejon parkingu firmy SzerwalCiąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, rejon naprzeciwko kościołaCiąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, rejon skrzyżowania z ul. BocianiąCiąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, rejon skrzyżowania z ul. BocianiąCiąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, rejon skrzyżowania z ul. Armii KrajowejCiąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Andrzeja Boboli, odcinek ul. Bociania - ul. Armii Krajowej

Kolejny problem, na odcinku biegnącym naprzeciwko kościoła, stanowią rosnące jałowce, których gałęzie wchodzą wgłąb nieprzepisowej drogi rowerowej na prawie 50 centymetrów (Foto 8). Ostatnim z mankamentów jest brak jednoznacznego połączenia z drogą rowerową biegnącą wzdłuż ul. Armii Krajowej. Koniec omawianego ciągu w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej, posiada nawierzchnię z kostki brukowej, a wymalowane, czerwone pasy na drodze rowerowej na ul. Armii Krajowej sugerują, że w tym miejscu nie krzyżują się drogi rowerowe (Foto 11).

Dokumentacja fotograficzna 3

Wizualizacja wjazdu na drogę rowerową przy skrzyżowaniu z ul. DługąWizualizacja przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. DługąWizualizacja przebiegu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu z ul. Armii Krajowej

Z kolei na początku ciągu, w rejonie skrzyżowania z ul. Długą wykonano odcinek o 2 metrowej szerokości w całości z kostki brukowej, na którym czerwonymi kostkami wytyczono jakby dwa oddzielne pasy, sugerujące ciąg pieszo-rowerowy, ale trudno stwierdzić co autor tego dzieła miał na myśli (Foto 1,2). W tym miejscu przydałby się wjazd na ścieżkę wprost z ulicy, tak jak to zrobiono na drodze pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Urodzajnej.

Generalnie cały opisany tutaj ciąg nadaje się do generalnej przebudowy! Kilka propozycji poprawy newralgicznych miejsc przedstawiłem na powyższych zdjęciach (Foto 13,14,15). Na obecną chwilę wstrzymuję się z wysyłaniem pisma do Miejskiego Zarządu Dróg, ale do tematu wrócę w najbliższym czasie.

Rekomendacja strony

Powyższe informacje są dla Ciebie ciekawe? Podziel się nimi z innymi na:

Wykop Wykop FacebookGoogle Google Twitter